Nortraship, Skipsdagbøker

RA/S-2168

F: Skipsdagbøker. Dekk- og maskindagbøker for skip rekvirert av Nortaship.

L0036: Boknr. 198 - 200

0002: Boknr. 199 Helgøy

Nortraship, Skipsdagbøker, nr. 36.2: Bok nr. 199, Helgøy, 1940-1941

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon