Nortraship, Skipsdagbøker

RA/S-2168

F: Skipsdagbøker. Dekk- og maskindagbøker for skip rekvirert av Nortaship.

L0019: Boknr. 112 - 114

0003: Boknr. 114 Germa

Nortraship, Skipsdagbøker, nr. 19.3: Bok nr. 114, Germa, 1940-1941

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon