Nortraship, Skipsdagbøker

RA/S-2168

F: Skipsdagbøker. Dekk- og maskindagbøker for skip rekvirert av Nortaship.

L0019: Boknr. 112 - 114

0001: Boknr. 112 Germa

Nortraship, Skipsdagbøker, nr. 19.1: Bok nr. 112, Germa, 1940

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon