Nortraship, Skipsdagbøker

RA/S-2168

F: Skipsdagbøker. Dekk- og maskindagbøker for skip rekvirert av Nortaship.

L0018: Boknr. 109 - 111

0002: Boknr. 110 Germa

Nortraship, Skipsdagbøker, nr. 18.2: Bok nr. 110, Germa, 1941-1942

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon