Nortraship, Skipsdagbøker

RA/S-2168

F: Skipsdagbøker. Dekk- og maskindagbøker for skip rekvirert av Nortaship.

L0018: Boknr. 109 - 111

0001: Boknr. 109 Germa

Nortraship, Skipsdagbøker, nr. 18.1: Bok nr. 109, Germa, 1942-1943

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon