Nortraship, Skipsdagbøker

RA/S-2168

F: Skipsdagbøker. Dekk- og maskindagbøker for skip rekvirert av Nortaship.

L0016: Boknr. 101 - 104

0001: Boknr. 101 Vardefjell

Nortraship, Skipsdagbøker, nr. 16.1: Bok nr. 101, Vardefjell, 1940

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon