Fusa kommune. Provianteringsrådet

IKAH/1241-840

G: Register

Ga: Husstandsregister

L0001: Husstandskort pr. 01.11.1917, skjema 1

Fusa kommune, Provianteringsrådet, Husstander per 01.11.1917

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Fusa
Geografisk område:
Fusa komm.

Merknader

Husstandskort. Korta inneheld oppgåver over husstandane sine medlemar med opplysingar om namn, fødselsdato og stilling i heimen.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon