Finnaas kommune. Overformynderiet

IKAH/1218a-812

F: Ruller og register

Fb: Mindre ruller

Fba: Mindre ruller

L0005: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle

0005: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle

Finnaas kommune, Overformynderiet, Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle, 1910-1916

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Bømlo
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon