Finnaas kommune. Overformynderiet

IKAH/1218a-812

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Kronologisk ordna korrespondanse

Daa: Kronologisk ordna korrespondanse

L0003: Kronologisk ordna korrespondanse

0002: Kronologisk ordna korrespondanse

Finnaas kommune, Overformynderiet, Kronologisk ordna korrespondanse, 1917-1919

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Bømlo
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon