Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Søndre Jarlsberg sorenskriveri

SAKO/A-129

G: Tinglysing

Gb: Panteregistre

Gbb: Panteregistre - Rekke II: Nyere registre

L0007: Panteregister - Tjømø

Arkivreferanse: SAKO/A-129/G/Gb/Gbb/L0007
KildeID: 11204

Panteregister for Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Tjøme tinglag 1765-1850

Geografi

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Tjøme
Geografisk område:
Søndre Jarlsberg sorenskr., Tjøme tinglag

Merknader

Delt i tinglag. Omfatter tingl.dok. o.1765-o.1850, pb. 3/16. Alfab.gårdsreg.unntatt for Tjøme, der registret selv er ordnet alfabetisk.Innheftet: Matrikkel 1838. Do. avskrift av reg. for Kodal utenfor Andebu (se innl. til Mellem Jarlsberg). Nytt matr.nr. 220/226 og 140/155. Tingl.dok. 1786/1849. Personalreg. 3.8.1824-25.10.1847. Avskrift 1848 fra Larvik sorenskriveri (se innledn.)Ført til 1859

Skannet:
2007-04-12
Merknader:
Skannet versjon