Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Meland kommune. Provianteringsrådet

IKAH/1256-840

H: Husstandsregister

Ha: Husstandregister

L0001: Husstandskort per 1917

Arkivreferanse: IKAH/1256-840/H/Ha/L0001
KildeID: 109804

Meland kommune, Provianteringsrådet, Husstander per 01.11.1917

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Mæland
Geografisk område:
Meland komm.

Merknader

Husstandskort. Korta er ordna geografisk etter grender og inneheld oppgåver over husstandane sine medlemar med opplysingar om namn, fødselsdato og stilling i heimen. Nokre av korta er oppdatert etter tellinga i 1917 og sluttår vert difor satt til 1918.

Skannet:
Merknader:
Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
IKA Hordaland

Transkribert av:
Knut Kjoså
Transkribert når:
2020
Først publisert:
2020-09-22
Sist publisert:
2020-09-24