Riksarkivets diplomsamling

RA/EA-5965

F06: Norske statsdokumenter (D 9 Norge)

L0037: Dokument nr. 59, 61d

Arkivreferanse: RA/EA-5965/F06/L0037
KildeID: 105937

Riksarkivets diplomsamling, Norske statsdokumenter (D 9 Norge), nr. 37.2: Dok. nr. 61d, 11.3. (eller 26.2.) 1492

Geografi

Merknader

Dok. nr. 61d: Klagebrev 11.3. (eller 26.2.) 1492, utstedt av 12 menn på Agdesiden til Kongen om sjørøvere som overfalt bøndene ved Oddernes og Elgside. Fra DRA 1996. Trykt i DN XV nr. 117.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon