Riksarkivets diplomsamling

RA/EA-5965

F06: Norske statsdokumenter (D 9 Norge)

L0012: Dokument nr. 14

Riksarkivets diplomsamling, Norske statsdokumenter (D 9 Norge), nr. 12.2:

Geografi

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon