Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U2: SI B-ráidu: Boazodoallojearahallamat / Reindriftsintervjuer

L0001: SI B1-13

0001/0001/0001: B1 Jonas Barruk, Brekkebygd- Hyllingen/SI B1 Jonas Barruk, Riast-Hylling / Gåebrien sitje./SI B1 Jonas Barruk, Riast-Hylling / Gåebrien sitje.

Intervju med Jonas Barruk, Brekkebygd-Hyllingen, 23.8.1977

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Røros

Merknader

Fra Asta: I dette opptaket fra 1977 møter vi Jonas Barrok 62 år, fra Riast-Hylling / Gåebrien sitje. Han har drevet reindrift i disse traktene siden han var 22 år. Familiene Barrok og Stinnerbom kom fra Børgefjell til Essand / Saanti sitje i 1912-13. Jonas Barrok har også vært reingjeter i Børgefjell-området hos Anna og Peder Dærga i årene 1953-54, dette var i hans fars hjemtrakter. Intervjuet viser blant anna hvordan sørsamer har flyttet på seg. Det er Johan J. Eira som intervjuer Jonas Barrok i dette opptaket. Johan J. Eira intervjuer reineier Jonas Barruk, født 14.8.1915, om reindriften i området Brekkebygd-Hyllingen i Sør-Trøndelag. Sámi arkiiva har digitalisert intervjuet. Motiv: Reindrift i sørsamisk område. Sør-Trøndelag reinbeiteområde.