Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0028: A-ráidu nr. 510-530

0021/0021: SI 530-A: 30/9-92. Informant Elle Stenfjell. 7760 Snåsa. Sydsamisk intervjuer. Evald Stenfjell. 7760 Snåsa. Episoder fra reindriften. Ca. 10-15 min./SI A530 Elle Steinfjell

Intervju med Elle Stenfjell, 30.9.1992

Geografi

Fylke:
Nord-Trøndelag
Kommune (1947):
Snåsa

Merknader

Fra Asta: Elle Steinfjell, født 1923, ble i 1992 intervjuet av Evald Steinfjell på sørsamisk om hendelser fra reindriften. Varighet omlag 10-15 minutter. Hun forteller om ei natt da hun var ute sammen med reinen og to reiner fikk hornene fast i hverandre. En annen gang reddet de en reinkalv som hadde falt i en bergsprekk. Hun forteller også om kalvemerking på snøflekker. Merknad: Tillatelse til utgivelse ikke gitt.