Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0028: A-ráidu nr. 510-530

0020: SI 529-A: B-2- Jonas Barruk. 26/6-84.

Intervju med Jonas Barruk, 26.6.1984

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Røros

Merknader

Fra Asta: Jonas (Jovva) Barruk, født 1908, har i 1984 blitt intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Dette intervjuet er en fortsettelse fra A 528 og inneholder forklaringer på reindriftsbetegnelser. Intervjuet er transkribert, 7 sider: PA/1030/G/L0003/0529. Merknad: Det er ikke gitt tillatelse til utgivelse.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia