Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0028: A-ráidu nr. 510-530

0019/0019: SI 528-A: B-1. Jonas Barruk. 26/6-84./SI A528 Jonas (Jovva) Barruk

Intervju med Jonas Barruk, 26.6.1984

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Røros

Merknader

Fra Asta: Jonas Barruk ble i 1984 intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga. Intervjuet er på 47 minutter og starter med at han forteller om da han begynte å gjete rein som barn. Fortellinga er transkribert, 1 side. Følges opp med 5 sider forklaring på reindriftsbenevnelser med tilknytning til teksten. Benevnelsene fins transkribert på PA/1030/G/L0003. Hør også Jonas på A 119, A 120 og A 529. Merknad: Tillatelse til utgivelse ikke gitt