Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0023: A-ráidu nr. 409-429.

0020/0020/0020: A 428: LpS, Band II. Lars Børgefjäll./SI A428 Lars Børgefjell (Burkien Laara)/SI A428 Lars Børgefjell (Burkien Laara)

Intervju med Lars Börgefjäll (Burkien Laara) (band II)

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Hattfjelldal

Merknader

Fra Asta: Lars Børgefjell ble i 1982 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Intervjuet er på 53 minutter og er en fortsettelse fra A 427, der han forklarer ord og uttrykk som har tilknytning til rein og reindrift. Hør også A 92 og A 427. Merknad: Ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt.