Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0023: A-ráidu nr. 409-429.

0019: A 427: LpS, Band I. Lars Börgefjäll. Rentermer.

Intervju med Lars Börgefjäll (Burkien Laara) (band I)

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Hattfjelldal

Merknader

Fra Asta: Lars Børgefjell (Burkien Laara), født 4.06. 1914, ble i 1982 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Opptaket er på 24 minutter og omfatter følgende: Reinen følger visse mennesker bedre enn andre, og han forklarer hvilken betydning reinlokk, guvhkiehtidt, har i den forbindelse. I resten av intervjuet forteller han om en gang han deltok på skireinn i Åsele og han forklarer betydningen av ord og uttrykk som har med rein å gjøre. Hør også A 92 og A 428. Merknad: Ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia