Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0018: A-ráidu nr. 304-325

0015: A 318: Frankrike, Klemet Klamentsson,Fortsätten. Hur renkalv höll på att drukna: 2/5-81

Intervju med Klemet Klementson, 2.5.1981

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Klement Klementsson, f. 18.05.1907, er i mai 1981 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Intervjuet er på 10 minutter og er en fortsettelse fra A 317 om hvordan en reinkalv holdt på å drukne. Merknad: Han har gitt muntlig tillatelse til utgivelse.
Klement Klementsson, r. 18.05.1907, lea gihtjehtamme Lajla Mattsson Maggeste saemiengielesne suehpeden 1981. Gihtjehtimmie 10 minudth vaasa jïh akte jåarhke soptsestimmeste A 317 guktie akte miesie lij batneneminie.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia