Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0018: A-ráidu nr. 304-325

0012/0012: A 315: Frankrike, Klemet Klemetsen, Innehåll, Honnbenämnings, Betesbenämningar. 1/5-81/SI A315 Klement Klementsson

Intervju med Klemet Klemetsen, Frankrike*, 1.5.1981

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

*Frankrike är en by i norra Offerdals distrikt i Krokoms kommun, Jämtlands län. Fra Asta: Klement Klementsson, f. 18.05.1907, er i mai 1981 intervjua av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Han forteller om benevninger på reinhorn, benevninger på forskjellige bein på rein og han snakker om forskjellige beitebeskrivelser. Merknad: Han har gitt muntlig tillatelse til utgivelse.
Klement Klementsson, r. 18.05.1907, lea gihtjehtamme saemiengïelesne Lajla Mattsson Maggeste suehpeden 1981. Dïhte soptseste bovtsentjåervien nommi bïjre, ovmessie bovtsenmåaraj nommi bïjre jïh ovmessie gåatomebuerkiestimmiej bïjre.