Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0018: A-ráidu nr. 304-325

0011/0011/0011: A 314: Brändåsen, 30/4-1981, Junetta Dorra/SI A314 Junetta Dorra/SI A314 Junetta Dorra

Intervju med Junetta Dorra, Brändåsen, 30.4.1981

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Junetta Dorra fra Härjedalen ble intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga 30.04.1981. Opptaket er på 43 minutter. Det er ikke oppgitt fødselsår på henne. Av innholdet kan nevnes: Hun forteller om skosøm og om at hun fortsatt syr sko, men nå er det ikke så lett å få tak i bellinger (gaamesh) lenger. Denne kunnskapen har hun fått fra sin mor, hun har også lært seg å sy skinnhansker ( gamhtsh) og sekk av skinn (gaeblehke-voesse). Skinnet brukte de å tilberede selv. Hun forteller hvor hun har bodd og at familien drev med reindrift. Kvinner deltok ikke aktivt i reinskogen, men hun har kjørt med rein, blant annet for å frakte varer. Hun forteller om hvordan tida har endret seg, nå bruker de helikopter og snøskuter. Ingen av hennes tre døtre bor i området lenger, de har måttet flytte hjemmefra og ta seg jobb, og de har derfor ikke har noen tilknytning til reindrifta lenger.