Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0018: A-ráidu nr. 304-325

0011: A 314: Brändåsen, 30/4-1981, Junetta Dorra

Intervju med Junetta Dorra, Brändåsen, 30.4.1981

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Junetta Dorra fra Härjedalen ble intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga 30.04.1981. Opptaket er på 43 minutter. Det er ikke oppgitt fødselsår på henne. Av innholdet kan nevnes: Hun forteller om skosøm og om at hun fortsatt syr sko, men nå er det ikke så lett å få tak i bellinger (gaamesh) lenger. Denne kunnskapen har hun fått fra sin mor, hun har også lært seg å sy skinnhansker ( gamhtsh) og sekk av skinn (gaeblehke-voesse). Skinnet brukte de å tilberede selv. Hun forteller hvor hun har bodd og at familien drev med reindrift. Kvinner deltok ikke aktivt i reinskogen, men hun har kjørt med rein, blant annet for å frakte varer. Hun forteller om hvordan tida har endret seg, nå bruker de helikopter og snøskuter. Ingen av hennes tre døtre bor i området lenger, de har måttet flytte hjemmefra og ta seg jobb, og de har derfor ikke har noen tilknytning til reindrifta lenger. Merknad: Det er ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt. Men hun vil ikke si navnet sitt når hun blir spurt om det, og hun er veldig usikker på intervjusituasjonen til å begynne med. Men hun blir mer sikker etter hvert, forteller hvor hun er fra , hvem hennes foreldre er, at hun har vært gift, mannen er død, og hun forteller om sine døtre. Sammen med at hun forteller om skosøm, om reindrift og det livet hun har levd, er hennes historie verd å høre på.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia