Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0018: A-ráidu nr. 304-325

0010: A 313: Brändåsen 30/4-81, Edvard Willenfeld

Intervju med Edvard Willenfeld, Brändåsen 30.4.1981

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Edvard Villenfeldt, født i 1912, ble intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk 30.04.1981. Samtalen forgikk i Brändåsen.Opptaket er på 48 minutter og inneholder: Hvor han har bodd og gått på skole, der han blant annet har hatt Sigrid Rutfjäll som lærer. Da han var dreng hos et tamreinslag i Norge. Om en reinkalv som døde fordi simla forlot den. Merknad: Ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia