Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0018: A-ráidu nr. 304-325

0009/0009/0009: A 312: Band 2, Tänndalen 29/4-81. Sigrid Rutfjäll/SI A312 Sigrid Rutfjäll/SI A312 Sigrid Rutfjäll

Intervju med Sigrid Rutfjäll, Tänndalen 29.4.1981 (Band II)

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Dette er det andre intervjuet som Lajla Mattsson Magga gjorde med Sigrid Rutfjäll på sørsamisk 29.04.1981 i Tänndalen. Opptaket er på 47 minutter og omhandler: Opplevelser fra et langt liv. Hvordan skoleåret var organisert. Hvordan bruk av samisk har blitt forandret til å bli et bokspråk, der muntlig bruk er mindre enn før. Leker både til sommer- og vinterbruk. Snarefangst. Navn på forskjellige deler av fiskegarn. Navn på deler av fisk. Dyre- og fuglenavn. Reingjeting. Hør også Sigrid på A 121b, A 121c, A 248, A 249 og A 311. Merknad: Hun har gitt muntlig tillatelse til utgivelse.