Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0018: A-ráidu nr. 304-325

0008: A 311: Band I, Sigrid Rutfjäll Tänndalen 29-4-81

Intervju med Sigrid Rutfjäll, Tänndalen 29.4.1981 (Band I)

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Dette intervjuet med Sigrid Rutfjäll er gjort av Lajla Mattsson Magga i Tänndalen 29.04.1981. Intervjuet er på 49 minutter og inneholder følgende: Storm på Genesaretsjøen. La de små barn komme til meg. Juleevangeliet. Reise til Käringsjö med hest om våren. Biegke Genesareten jaevresne; Baajede maanah mov gåajkoe båetedh.Jupmele reakadovvi. Gosse Kärringsjö:se vöölki hierkine gijren, guktie hierkie maahte badtnani. Kommentar til fortellinga om reise til Kärringsjön: Hun sier i innledningen at egentlig heter sjøen Loebpelejaevrie, som blir Tjärnsjön på svensk. Hør også Sigrid på A 121b, A 121c, A 248, A 249 og A 312. Merknad: Dette og påfølgende intervju er de to siste som er gjort med henne, litt over en måned før hun døde, 9.06.1981. Hun sier i innledningen at stemmen er ikke helt god, men det er lett å høre hva hun sier. Blander språkene en del, og kommer med egne betraktninger rundt bibelfortellingene, noe som gir dem litt andaktspreg. Hun har gitt muntlig tillatelse om utgivelse.