Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0018: A-ráidu nr. 304-325

0006: A 309: Band I, 28/4-1981, Saara Bekelius

Intervju med Saara Bekelius, 28.4.1981 (Band I)

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Sara Margaretha Larsson Bexelius, født 26.11.1918, ble intervjuet på sørsamisk (sørlig dialekt) av Lajla Mattsson Magga 28.04.1981. Opptaket er på 49 minutter og hun forteller om sin barndom og om samvær med besteforeldrene. Hør også A 310. Disse to intervjuene er gjort på samme dag. Merknad: Hun har gitt muntlig tillatelse om utgivelse.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia