Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0016: A-ráidu nr. 263-283

0002/0002/0002: A 264: Lps 19-8-81. Tyko Åhrén. Ryöjnesjemmie/SI A264 Nils Tycko Åhren/SI A264 Nils Tycko Åhren

Intervju med Tyko Åhrén. Ryöjnesjemmie, 19.8.1981

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Nils Tycko Åhren, født 29.04.1900 i Tåsjön, er i 1981 intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga. Han flyttet til Raedtievaerie (Frostviken) etter at han giftet seg, og det forteller han om i dette intervjuet. Deretter forteller han om hendelser i forbindelse med reindriften, hvor de holdt til og hvem han var sammen med. Når de skulle gi beskjed til naboene, måtte de sette av tid til å gå. Var de flere, gikk de hver sin veg. Dette kunne ta flere dager. Han forteller om ei natt da de flytta reinen i sterk tåke, og om hvordan det var å komme til ei gamme der det ikke var ved. Komplikasjoner oppsto, selv slo han seg i ansiktet da han kolliderte med en vedstokk. Morbroren falt bakover og fikk sår da han landet mot en spiss gjenstand. Verre var det da morbroren oppdaget at ei mus eller et lemen hadde falt oppi kjøttgryta hans. Hele denne fortellinga er transkribert, G - L0003.