Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0016: A-ráidu nr. 263-283

0001/0001: A 263: Margit Steinfjell 18/8-81/SI A263 Margit Steinfjell

Intervju med Margit Steinfjell, 18.8.1981

Geografi

Fylke:
Nord-Trøndelag
Kommune (1947):
Namsos

Merknader

Fra Asta: Margit Steinfjell, født 04.08.1913 ble intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga 18.08.1981. Intervjuet er på ca 43 minutter. Hun forteller først om hvordan samer tok navn etter fjell som de hadde tilknytning til. Videre forteller hun om barndommen, blant annet om skolegang på Finnemisjonens skole for sørsamiske barn i Havika utenfor Namsos. Etter endt skolegang jobbet hun som tjenestejente, noe hun også forteller om. Margit var flink til å sy, og hun forteller detaljert om hvordan en syr en sekk, hun forteller om navn på ulike sko og navn på senetråd. Merknad: Margit var flink til å sy, og hennes kunnskap kommer godt fram når hun forteller om de tre siste temaene i intervjuet. Ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt. For å kunne høre intervjuet, må en gå inn på filer og videre derfra.