Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: SI A242-261

0020/0020: A 261: lps Sydsamiska. Insp. 15.09.1981. Oskar Joma, Nyviksmoen, f. 01.01.1914/SI A261 Oskar Jåma

Intervju med Oskar Joma, Nyviksmoen, 15.09.1981

Geografi

Merknader

Fra Asta: Oskar Jåma født 01.01.1914 ble intervjet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga i 1981. Opptaket er på 41 minutter og inneholder følgende: 1. Betraktninger om utviklingen i reindrifta. 2. Første høsten han var med i reinskogen, om ulv og andre rovdyr. 3. Omtale av forskjellige typer reinhorn. De to første fortellingene er lagt ut på www.arkivverket.no/Samisk arkiv/Tråante 2017. Merknad: Ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt. Men tillatelse ble gitt av datter, Ingrid Jåma, før hans fortellinger ble lagt på arkivets nettside.