Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: A-ráidu nr. 242-261

0019: A 260: Lps Sydsamiska. Insp. 14.09.1981. Sigrid Granefjäll, f. 30-05-1901

Intervju med Sigrid Granefjäll, 14.09.1981

Geografi

Merknader

Fra Asta: Sigrid Granefjell, født 30.05.1901, ble i 1981 intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga. Opptaket er på 41 minutter og inneholder: 1. Snakker om og synger en samisk voggesang. 2. Historie om hva ei gammeljente stelte istand. 3. Hvordan vannårer under huset forstyrret nattesøvnen. 4. Sammenligner sommer- og vinterkofter. 5. Betraktninger om samisk språk. 6. Skolegang i Norge. 7. Om hennes søsken i Sverige. Merknad: Hun har gitt muntlig tillatelse til utgivelse. Men siden hun omtaler flere personer på en negativ måte, bør hele opptaket klausuleres. Se notat om det på sami felles G. Hun blander samisk - norsk mer i dette intervjuet enn i forrige, A 259.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia