Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: A-ráidu nr. 242-261

0018: A 259: Lps Sydsamiska. Insp. 14.09.1981. Sigrid Granefjäll, f. 1901-05-30

Intervju med Sigrid Granefjäll, 14.09.1981

Geografi

Merknader

Sigrid Granefjell, født 30.05 1901, ble i 1981 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Opptaket er på 47 minutter og omhandler følgende: 1. Hvor hun ble født, gikk på skole og hva hun gjorde etter skolens slutt. 2. Tjenestejente hos lappefogd Brede og andre jobber hun har hatt. 3. Giftermål. 4. Hvordan det var å arbeide på jernbanen. 6. Kirkehelg i Ankarede. 7. Bryllup. 8. Når samisk brukes lite, blir mange ord glemt. 9. Drukningsulykke i Kultsjön. Merknad: Hun har gitt muntlig tillatelse om utgivelse, men det er situasjoner i dette intervjuet som gjør at det bør påføres restriksjoner. Hun sier blant annet at mannen hennes var snill, i motsetning til søskena hans. Hun forteller om en dynamitthistorie, der navn nevnes. Hun blander samisk /norsk en del, men ikke så mye som i A 260. Intervjuet slutter brått.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia