Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: SI A242-261

0017/0017/0017: A 258: Lps Sydsamsika. Insp. 13.09.1981. Margareta Mattson, f. 19.06.1906/SI A258 Margareta Mattsson/SI A258 Margareta Mattsson

Intervju med Margareta Mattson, 13.09.1981

Geografi

Merknader

Fra Asta: Lajla Mattsson Magga har i 1981 gjort et opptak på sørsamisk med Margareta Mattsson, født 19.06.1906.Opptaket er på 36 min. og omhandler følgende: 1. Om når hun fikk være med på kirkehelg. 2. Ulike typer skohøy. 3. Når hun var hos sin aahka/bestemor. 3.Skolegang i Glen. 4. Nyttårsmesse.5. Hvordan man steller i stand bellinger til skosøm. Merknad: Muntlig løfte om tillatelse til utgivelse er gitt.