Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: A-ráidu nr. 242-261

0016: A 257: Lps Sydsamiska. Insp. 10.09.1981. Per Torkelsson Skæhkere, f. 21.05.1961

Intervju med Per Torkelsson, Skæhkere / Skäckerfjäll, 10.09.1981

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Per Torkelsson ble født 21.05.1916 og bodde i Skæhkere / Skäckerfjäll. I september 1981 gjorde Lajla Mattsson Magga et opptak med han på sørsamisk. Opptaket er på 45 minutter. Av temaer kan nevnes: 1. Forskjellig benevnelse på snø. 2. Arbeid med rein i Skäckerfjäll, beskrivelse av landskap, om reinhorn. 3. Fortellinger fra barndommen.1. Lopmi bijre. 2.Goh Klemment jih Piere bovtsh tjöönghkeminie, magkeres laante Skähkere lea, ånnetji tjåerviej bijre. 3. Maana mujhtese. Hør også Per på A 364. Merknad: Har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Ikke egnet til å legge på nett, fordi fortellingene flere steder er usammenhengende og uten poeng. Fortellingen om arbeid med rein fra 18 til 22 min. er bra.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia