Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: SI A242-261

0015/0015/0015: A 256: Lps Sydsamiska. Insp 10/9-81. Laila Renander, f. 25.02.1912. Jacob Renander, f. 30.11.1906/SI A256 Laura Renanderog Jacob Renander/SI A256 Laura Renanderog Jacob Renander

Intervju med Laila Renander, Jacob Renander, 10.9.1981

Geografi

Merknader

Fra Asta: Laura Renander, f. 25.2.1912 og Jakob Renander, f. 30.11.1906, ble i 1981 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Opptaket varer i 38 minutter og inneholder følgende: 1. Ei lita jentes bønn, et minne fra barndommen. 2. Hvordan de skulle ta tyvfiskere og båttyver.3. Om da en språkforsker drakk så mye reinmelk at han fikk vondt i magen. 4. Joik og sang av begge.