Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: A-ráidu nr. 242-261

0015: A 256: Lps Sydsamiska. Insp 10/9-81. Laila Renander, f. 25.02.1912. Jacob Renander, f. 30.11.1906

Intervju med Laila Renander, Jacob Renander, 10.9.1981

Geografi

Merknader

Fra Asta: Laura Renander, f. 25.2.1912 og Jakob Renander, f. 30.11.1906, ble i 1981 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Opptaket varer i 38 minutter og inneholder følgende: 1. Ei lita jentes bønn, et minne fra barndommen. 2. Hvordan de skulle ta tyvfiskere og båttyver.3. Om da en språkforsker drakk så mye reinmelk at han fikk vondt i magen. 4. Joik og sang av begge. Merknad: De har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Språkforskeren var Lagerkrantz, og han nevnes med navn. Må kanskje ta bort navnet? Men det skjedde ikke noe verre enn at han fikk vondt i magen av at han drakk for mye reinmelk.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia