Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: A-ráidu nr. 242-261

0007: A 248: Sigrid Rutfjäll 24/11-79. 1. Hur man förr levde i äktenskap, hur än man hade det, man kan skilja sig idag. 2. Fråga var hon føddes, hennes föräldrars namn, vad hon gjorde efter nauvarden, iiga hos sin syster, hur griser störde morgonandakt,...

Intervju med Sigrid Rutfjäll 24.11.1979

Geografi

Merknader

Fra Asta: Sigrid Rutfjäll, Tänndalen, Härjedalen, i samtale med Lajla Mattsson Magga på sørsamisk i november 1979. Intervjuet er på 47 minutter, og alle fortellingene, unntatt en, er transkribert, PA/1030/G/L0003/0248. Hun snakker om følgende temaer: 1. Hvordan man før levde sammen i ekteskap uten å skilles 2.Sørsamisk sang, to vers 3. Hvor hun ble født, foreldrenes navn. 4. Hva hun gjorde etter nattverden (ikke transkribert). 5. Da hun var tjenestejente hos sin søster. 6. Hvordan grisunger forstyrret morgenandakten. 7. Kaffe- og tobakksmugling. Merknad: Sigrid har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Gjelder også tema 1, men her bør antakelig fornavnet på den første kvinnen som blir omtalt slettes. Ellers er det ingen personopplysninger i denne fortellinga, som ellers er fortalt på en god og trygg måte.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia