Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: SI A242-261

0007/0007/0007: A 248: Sigrid Rutfjäll 24/11-79. 1. Hur man förr levde i äktenskap, hur än man hade det, man kan skilja sig idag. 2. Fråga var hon føddes, hennes föräldrars namn, vad hon gjorde efter nauvarden, iiga hos sin syster, hur griser störde morgonandakt,.../SI A248 Sigrid Rutfjäll /SI A248 Sigrid Rutfjäll

Intervju med Sigrid Rutfjäll 24.11.1979

Geografi

Merknader

Fra Asta: Sigrid Rutfjäll, Tänndalen, Härjedalen, i samtale med Lajla Mattsson Magga på sørsamisk i november 1979. Intervjuet er på 47 minutter, og alle fortellingene, unntatt en, er transkribert, PA/1030/G/L0003/0248. Hun snakker om følgende temaer: 1. Hvordan man før levde sammen i ekteskap uten å skilles 2.Sørsamisk sang, to vers 3. Hvor hun ble født, foreldrenes navn. 4. Hva hun gjorde etter nattverden (ikke transkribert). 5. Da hun var tjenestejente hos sin søster. 6. Hvordan grisunger forstyrret morgenandakten. 7. Kaffe- og tobakksmugling.