Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: A-ráidu nr. 242-261

0006: A 247: LOS 3/10-79. Thomasson Bengt.

Intervju med Bengt Thomasson 3.10.1979

Geografi

Merknader

Fra Asta: Bientie (Bengt) Thomasson, f. 1922, fra Kittelfjäll, forteller til Lajla Mattsson Magga på sørsamisk i 1979. Intervjuet er på 41 minutter og han forteller om barndommen, hva han har gjort i sitt liv, skoleminner og funderinger om hvorfor det fins så mange ungkarer. Han har også betraktninger om samisk språk. I fortellingene nevner han mange stedsnavn, alle på sørsamisk. Merknad: Har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia