Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: SI A242-261

0005/0005/0005: A 246: 16/3 Tycko Åhren. 16/3 Eve Pettersen/SI A246 Nils Tycko Åhren, Eva Pettersson/SI A246 Nils Tycko Åhren, Eva Pettersson

Intervju med Tycko Åhren, Eve Pettersen, 16.3.1979

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Nils Tycko Åhren, f.29.05.1900 og Eva Pettersson, 24.12.1916, forteller til Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Nils Tycko Åhren forteller om en sensommerdag med dårlig vær, som ble brukt til kortspill. han forteller også om vedhogst og to skoterhistorier. Lengde ca. 20 min. Hør også Tyko på A 114, A 244, A 246, A 264.
Eva Pettersson forteller om sin barndom, der reinpest og ulv gjorde så store inngrep i reinhjorden deres at de måtte livnære seg av kyr, geiter og sauer. Hun forteller videre om skolegang, at hun jobbet som tjenestejente etter at hun hadde lest for presten, og til slutt forteller hun historier som hun har hørt av sin morfar. Det er en brå slutt på intervjuet.