Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: A-ráidu nr. 242-261

0004: A 245: 15/3-1979. Tyko Åhrén. Aajja Piere, dihte lij soptsestamme akten siejten bigre. Gieädtja dam jih dam maaram byöpmedidh.

Intervju med Tyiko Åhrén, 15.3.1979

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Nils Tycko Åhren, f. 29.05.1900, forteller på sørsamisk til Lajla Mattsson Magga. Lengden på intervjuet er på 46 min, og deler av intervjuet er transkribert, tilsammen 12 sider, PA/1030/G/L0003/0245. Innhold: En fin historie om Aajja Piere, som var flink til å hjelpe andre. Om ei jente som lot som om hun lette etter ei skjærnål blant brent skrot for å vise hva hun mente om en gutts oppførsel. Neverlegging av kåte. Navn på forskjellige kjøttstykker og om hvem som skulle ha de forskjellige stykkene. En fortelling som ikke skal publiseres. Vårflytting. Om saajvoe. Om da han så en mann som bare forsvant. Deler av opptaket er klausulert, og det må søkes spesielt for å høre på det.
Hør også Tyko på A 114, A 244, A 246, A 264. Merknad: Nils Tycko har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Når det gjelder den klausulerte fortellinga, står det i sørsamisk bandprotokoll at side 6 og 7 ikke skal publiseres. Det er imidlertid ikke noe markant skille mellom hver fortelling. Derfor vil jeg foreslå å ikke publisere fra og med s. 5, 2. avsnitt: «Dah dle Vuorjnjersh….» til s. 7, siste avsnitt: «Leam tjahkesjeminie joe leam keeffh…» Der begynner historia om sajve. Teksten som ikke skal publiseres handler om konflikter i reindrifta, der stedsnavn gjør at det kan spores hvem det gjelder.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia