Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: SI A242-261

0003/0003/0003: A 244: 15/3-79. Tyiko Åhrén. Flyttning av renar till Röros. Dåliga köttpriser. Hur äldre mænniskor hade det. Som dræng hos Ante Olofson./SI A244 Nils Tycko Åhren/SI A244 Nils Tycko Åhren

Intervju med Tyiko Åhrén, 15.3.1979

Geografi

Merknader

Fra Asta: Nils Tycko Åhren, f. 29.05.1900, forteller på sørsamisk til Lajla Mattsson Magga i 1979. Intervjuet varer i 44 minutter, og deler av det er transkribert, 12 sider, iberegnet liten ordliste, PA/1030/G/L0003/0244.
Innhold: Om salg av livrein til Røros, sendte reiner med tog, dårlige kjøttpriser. Hvor gamle mennesker ble sendt. Flytting fra Frostviken til andre samebyer. Vinterflytting med rein og pulk. Hør også Tyko på A 114, A 245, A 246, A 264. Merknad: Tyko har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse.