Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: A-ráidu nr. 242-261

0003: A 244: 15/3-79. Tyiko Åhrén. Flyttning av renar till Röros. Dåliga köttpriser. Hur äldre mænniskor hade det. Som dræng hos Ante Olofson.

Intervju med Tyiko Åhrén, 15.3.1979

Geografi

Merknader

Fra Asta: Nils Tycko Åhren, f. 29.05.1900, forteller på sørsamisk til Lajla Mattsson Magga i 1979. Intervjuet varer i 44 minutter, og deler av det er transkribert, 12 sider, iberegnet liten ordliste, PA/1030/G/L0003/0244.
Innhold: Om salg av livrein til Røros, sendte reiner med tog, dårlige kjøttpriser. Hvor gamle mennesker ble sendt. Flytting fra Frostviken til andre samebyer. Vinterflytting med rein og pulk. Hør også Tyko på A 114, A 245, A 246, A 264. Merknad: Tyko har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Ustrukturert begynnelse, transkribert tekst begynner etter ca. 1.35 min.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia