Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0005: SI A87-103

0005/0005/0005: Margarehta Winka, f.1890-08-25, Inspelat 1980-03.04, Namskogan. Paul Vesterfjell, f. 1921-02.09, Inspelat 1980-03-09, Namskogan. (Geahca m.: A93, A361-A363, A365, A366. Ka-kap. 1985. Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 7,5 (19)/SI A91 Margareta Vinka, Paul Vesterfjell/SI A91 Margareta Vinka, Paul Vesterfjell

Intervju med Margarehta Winka, Namsskogan, 4.3.1980, Paul Vesterfjell, Namsskogan, 9.3.1980

Geografi

Fylke:
Nord-Trøndelag
Kommune (1947):
Namsskogan

Merknader

Margarehta Winka, f.1890-08-25, Inspelat 1980-03.04, Namskogan. Paul Vesterfjell, f. 1921-02.09, Inspelat 1980-03-09, Namskogan. (Geahca m.: A93, A361-A363, A365, A366. Ka-kap. 1985. Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 7,5 (19).
Fra Asta: Første opptak er med Margareta Vinka, født 25.08.1890.Bosatt i Tärna Det er innspilt 4.3.1980, er på 5 minutter og handler om ei lue sydd av lomskinn (guertie).

I förteckning över Israel Ruongs samling (ULMA 35280 XXIV:9, Tärna, LPL) kommer det fram at hun er med på følgende bilder: Bilde 15: 1 foto av MV. Bilde 16: MV og Oskar E Andersson i Umbyns lappby. Rast ved Bångfjället. Bilde 18: MV sammen med Olof Andersson – Omma.


Neste opptak er med Paul Vesterfjell, født 9.02.1921, spilt inn 9.3.1980 på Namskogan, ca. 24 min. Omhandler følgende: 1. Fortelling fra Bindal om en samefamilies tragedie. 2. Hvordan en same ble mistenkt for å være trollkyndig. 3. En humoristisk fortelling. 4. Fortellingen om da Vår Herre skulle komme seg over ei stor elv. 5. Hvordan det hadde seg av rypa har fjær på føttene. 6. Uforklarlige hendelser. 7. Fortelling om en same som hadde kjøpt en gård. 8. Reingjeting (mye bakgrunnstøy).

Dere kan også høre Paul på følgende opptak: A 93, A 361, A 362, A 363, A 365, A 366, A 526, A 527. Begge opptakene er på sørsamisk, utført av Sig-Britt Persson.