Fylkesmannen i Nordland

SAT/A-0499

1.1: Første avlevering

R: Militærvesen

RA: Innrulleringsmanntall

L0028: Innrulleringsmanntall for Hadsel (Kalsnes og Ulvøy fjerdinger)

Fylkesmannen i Nordland, Militærvesen, Innrulleringsmanntall, nr. 28: Hadsel (Kalsnes og Ulvøy fjerdinger), 1806-1836

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Hadsel

Merknader

I arkivkatalogen angis ytterårene 1806-1842, men på mikrofilmen finnes kun årene 1806-1836.

Skannet:
Merknader: