Fylkesmannen i Nordland

SAT/A-0499

1.1: Første avlevering

R: Militærvesen

RA: Innrulleringsmanntall

L0023: Innrulleringsmanntall for Ofoten

Fylkesmannen i Nordland, Militærvesen, Innrulleringsmanntall, nr. 23: Ofoten, 1810-1836

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Ankenes, Ballangen, Evenes, Narvik

Merknader

I arkivkatalogen angis ytterårene 1810-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1810-1836.

Skannet:
Merknader: