Fylkesmannen i Nordland

SAT/A-0499

1.1: Første avlevering

R: Militærvesen

RA: Innrulleringsmanntall

L0020: Innrulleringsmanntall for Folda

Fylkesmannen i Nordland, Militærvesen, Innrulleringsmanntall, nr. 20: Folda, 1809-1835

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Kjerringøy, Nordfold, Sørfold

Merknader

I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1846, men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835.

Skannet:
Merknader: