Fylkesmannen i Nordland

SAT/A-0499

1.1: Første avlevering

R: Militærvesen

RA: Innrulleringsmanntall

L0014: Innrulleringsmanntall for Mo (Nord-Rana)

Fylkesmannen i Nordland, Militærvesen, Innrulleringsmanntall, nr. 14: Mo (Nord-Rana), 1806-1835

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Mo, Nord-Rana

Merknader

I arkivkatalogen angis ytterårene 1806-1840, men på mikrofilmen finnes kun årene 1806-1835.

Skannet:
Merknader: