Fylkesmannen i Nordland

SAT/A-0499

1.1: Første avlevering

R: Militærvesen

RA: Innrulleringsmanntall

L0012: Innrulleringsmanntall for Nesna

Fylkesmannen i Nordland, Militærvesen, Innrulleringsmanntall, nr. 12: Nesna (og Dønna), 1809-1835

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Dønnes, Nesna

Merknader

I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835.

Skannet:
Merknader:
Gammelt indekseringsprogram.