Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
KildeID: 100618

Gravsteiner ved Eina kirkegård i Vestre Toten

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Vestre Toten
Geografisk område:
Vestre Toten prgj.

Emneknagger

Død og begravelse
Transkriberingsgrunnlag:
Gravsteinene ble fotograf

Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Gjøvik og Toten slektshistorielag

Transkribert av:
Heljar Westlie
Transkribert når:
2013
Korrekturlest av:
Mette Engeskog Nordengen mot foto
Korrekturlest når:
2014
Først publisert:
2015-06-09
Sist publisert:
2015-06-09
Merknader (transkripsjon):
Spesielle tegn (f.eks !! og ??) er brukt på samme måte som i 4G og Kyrre-standarden. Gravsteinene ble fotografert med digitalkamera 26.04.2005. Avskriften er gjort på grunnlag av bildene, med noe bistand fra kirkevergen i Vestre Toten når skrift på bildene er vanskelig å lese. Datoer merket med stjerne er hentet fra kirkevergens register, med et par unntak der kirkebok er brukt. Gratis digital kopi av bilder kan bestilles ved å sende e-post til Gjøvik og Toten slektshistorielags, se kontaktinformasjon på lagets side i Digitalpensjonatet eller www.slektshistorielaget.no Oppgi kirkegård, begravdes navn og bildets nr. Flere bilder av gravminnet kan være tatt ved gravering på flere sider, eller hvis gravminnet er stort. Felt og rekke er i de fleste tilfelle ihht kart hos kirkevergen. Felt og rekke er ihht kart hos kirkevergen. Flere bilder av gravminnet kan være tatt ved gravering på flere sider, eller ved stort gravminne.