Bergens Krigskommisariat

SAB/A-5103

H: 14. utskrivningsdistrikt

Hj: 14. utskrivningsdistrikt, 4. rulleførerkrets (Bergen kjøpstad)

Hjd: Register over mannskapene i Bergen bys loddtrekningsdistrikt

L0002: Register til Mannskapsrulle/militær loddtrekningsliste for Bergen (før nr 280)

Register til Mannskapsrulle/militær loddtrekningsliste for Bergen 1870 - 1895

Geografi

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2002-05-16
Sist publisert:
2015-02-16
Merknader: