KildeID: 100545

Jordebok 1705 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønnes, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Lurøy, Meløy, Mo, Nesna, Rødøy, Tjøtta, Træna, Vefsn, Vega, Velfjord
Geografisk område:
Helgeland fogd.

Merknader

Fra Fogderegnskapet.
Originalens tittel: Matricul Jordebog ofver Helgelands Fogderies Land Schyld, Hvor efter Leilending schatten er oppebaarit og Till Regenschab ført Pro Anno 1705.

Periode (liste):
1705
Transkriberingsgrunnlag:
skanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Asle Jonassen

Transkribert av:
Asle Jonassen
Transkribert når:
Oktober 2011
Først publisert:
2014-09-17
Sist publisert:
2014-09-17