KildeID: 100516

Ekstraskatt 1762-1764 for 0819 Holla

Geografi

Fylke:
Telemark
Kommune (1947):
Holla
Geografisk område:
Holla komm.
Periode (liste):
1762-1764
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Nils Johan Stoa og Gunnar Aulesjord
Transkribert når:
2000
Først publisert:
2000-02-18
Sist publisert:
2014-06-26
Merknader (transkripsjon):
Ekstraskatten ble oppkrevd over flere år, men skattereglene ble hele tiden endret. I tidsrommet 1762-64 gir den opplysning om de aller fleste personer over 12 år. Kildematerialet består av et generalmanntall fra 1762 som ble supplert med månedlige avgangslister og tilgangslister for tiden etterpå. I avgangslistene finner vi skatteytere som døde eller flyttet ut av prestegjeldet, i tilgangslistene står de som flyttet inn eller som fylte 12 år og dermed ble skattepliktige. I tillegg inneholder listene alle som flyttet innen prestegjeldet. Ekstraskatten er derfor en av våre viktigste kilder til flyttinger i eldre tid.