Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer

RA/EA-4092: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

R65: HELGELAND FOGDERI

L4511: Fogderegnskap Helgeland

Arkivreferanse: RA/EA-4092/R65/L4511
KildeID: 100511

Skoskatten 1711 for Helgeland fogderi

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønnes, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Nord-Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega, Vevelstad
Geografisk område:
Helgeland fogd.

Merknader

Kildetittel: Mandtall Ower dend Kongl. Allernaadigste Paabudne Skoeskatt eftter Deres Kongl. May.ts. Allernaadigste forordning udstæd af Slotz loven d. 17 april. Anno 1711. Oppebaaren af Helgelands Foegderie Pro Anno 1711
Kilden er hentet fra Riksarkivet, Rentekammeret, Fogderegnskal Helgeland 1711

Periode (liste):
1711
Transkriberingsgrunnlag:
skanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Asle Jonassen

Transkribert av:
Asle Jonassen
Transkribert når:
2009
Først publisert:
2009-01-09
Sist publisert:
2014-06-17
Merknader (transkripsjon):
Skoskatten for Helgeland Fogderi, 1711 gir navnet på oppsitteren/husmannen, samt antallet mennesker som det ble skattet for. Det finnes to versjoner av Skoskatten fra 1711: Fogdens skattemanntall og prestenes skattemanntall. Utgangspunkt for denne registreringen er fogdens skattemanntall, men utfyllende opplysninger fra prestemanntallet er ført inn registreringen med kommentaren "* Fra prestemanntallet" i merknadsfeltet. Prestemanntallet for Rødøy Prgd. er datert 23. feb. 1912 Prestemanntallet for Alstahaug Prgd. er datert 6. nov. 1911 Prestemanntallet for Brønnøy Prgd. er datert 24. mai. 1912 Fogdemanntallet er datert 24. oktober 1912 En del husmenn er oppført som oppsittere i kilden (både i prestemanntallet og fogdemanntallet). Kun for Alstahaug, Tjøtta og Herøy i Alstahaug prestegjeld har presten anført hvem som var husmenn. Sjekk mot kilden "Husmannskatten for Helgeland, 1711" for å finne hvem av "oppsitterne" som egentlig var husmenn.